Vad gör en offentlig advokat?

Oavsett om du är ny eller erfaren advokat, är en av de viktigaste faktorerna för att avgöra om du ska anställa en offentlig advokat eller en privat advokat vilken typ av tjänster och expertis som tillhandahålls av den förra. Dessutom, om du redan har en professionell som arbetar med dig, kan de vara villiga att dela med sig av sina kunskaper om statens lagar för att hjälpa dig i förberedelserna och förhandlingsprocessen.

Offentliga juridiska företrädare, inklusive advokater och advokater, erbjuder olika typer av tjänster. Vissa är helt enkelt generella, medan andra ger en unik tjänst. I följande avsnitt beskrivs några av de tjänster som kan tillhandahållas av en offentlig advokat.

I många stater är offentliga juridiska ombud, inklusive advokater, tillåtna att fungera som juridiska tolkar vid statsdomstolarna. De kan också hjälpa till med förberedelserna av förhandlingsrörelser och underrättelser. I vissa fall kan de också hjälpa till med depositioner. I vissa jurisdiktioner kan de också ge råd och hjälpa till att förhandla förlikningar mellan svaranden och staten.

Juridisk forskning är ett annat område där en offentlig juridisk representants tjänster kommer att visa sig vara värdefulla. Det finns två typer av juridisk forskning: den som tillhandahålls av advokater som är specialiserade på området och den som tillhandahålls av advokater som inte specifikt är advokater, men som är anställda av ett advokatbyrå för att göra forskning på uppdrag av sina klienter. En bra offentlig advokat kommer att vara villig att diskutera sin erfarenhet och kunskap med potentiella kunder för att bestämma den bästa vägen framåt.

Offentliga agenter arbetar direkt med käranden och svarande, varför många inte anser att de är anställda i rättssystemet. Även om de inte kommer att ha möjlighet att granska handlingar och vittna i domstol anses de fortfarande vara anställda och har rätt till samma rättigheter och förmåner som alla andra anställda skulle göra. Om en offentlig agent inte kan utföra en specifik uppgift bör de informera sin klient om att de inte har behörighet att utföra den uppgiften. Detta kan göra det möjligt för klienten att söka ett undantag från en anställd, vilket säkerställer att advokaten följer alla tillämpliga anställningslagar.

Offentliga agenter kan utföra en mängd olika uppgifter och har flera ansvarsområden. För att lära dig mer om de många alternativ som finns för en advokat som arbetar för allmänheten kan det vara till hjälp att prata med en erfaren advokat som är bekant med denna typ av representation.