Lobstertube – Hur fungerar det?

L-Pod är en unik enhet som har utvecklats för att hjälpa människor att övervinna deras rädsla för höjder. Detta används av individer som är över den normala höjden på ungefär fem fot och över. Om du vill övervinna din rädsla bör du prova L-Pod-enheten och veta hur den fungerar.

L-Pod är i grunden en apparat som består av två delar: Pod och Stretching System. När individen bär dessa kommer hans eller hennes sinne att kunna slappna av och glömma rädslan. Systemet är utformat så att användaren enkelt kan sätta in poden i användarens hand och då kan sträckningssystemet fungera. Systemet är vanligtvis mycket enkelt att använda och är också mycket bekvämt.

För att starta systemet ska personen lägga poden i sin hand och hålla den framför bröstet. Då måste individen känna spänningen mellan fingrarna och tummen. När detta är klart ska användaren dra ut poden ur sin hand och hålla den i tre sekunder innan den släpps.

Det finns många fördelar med att använda Lobstertube. Till exempel har många människor använt den här enheten för att övervinna sin höjdfruktan. När systemet bärs av individen kommer kroppen att kunna slappna av och glömma problemet. En annan fördel med att använda enheten är att personen kommer att kunna öka avståndet mellan tårna såväl som i höjden av hans eller hennes steg.

Det är viktigt att förstå att L-Pod inte ersätter andra produkter som finns. Innan du kan börja bära Lobstertube måste du därför konsultera en läkare för att få en korrekt diagnos av ditt problem. Du måste komma ihåg att den här produkten inte kan lösa problemet i sig. Dessutom måste du bli av med alla andra enheter, till exempel bönsäckstolar eller vandrare, vilket också kan orsaka problemet.

Dessutom är det viktigt att tänka på att den här produkten endast kan användas av ett fåtal personer samtidigt. Som ett resultat uppmuntras användarna av denna produkt ofta att ta pauser. Om du upptäcker att L-Pod inte hjälper dig att övervinna din höjdfruktan, bör du fortsätta läsa lite mer om produkten.